^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ยินดีต้อนรับ

ทุกท่าน เข้าสู่

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

นักศึกษารางวัลพระราชทาน 7 ปี ต่อเนื่อง

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย

Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร

ดร.วัชระ ตันตรานนท์

ผู้รับใบอนุญาต

-----------------------------------------

อ.วิไลรัตน์  เกียรติไชยากร

ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ

-----------------------------------------

อ.ภัชณิชา  พุทธปวน

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

-----------------------------------------

อ.นิติ วานิชสมบัติ

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

------------------------------------------

อ.สุพรรณ อินปั๋นแก้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา

ระบบคีย์เกรดออนไลน์

ปฏิทินวิชาการ

January 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

ธนาคารกรุงไทย

 

ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด

ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

 

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

 

เทศบาลตำบลหนองหอย

สถิติผู้เยี่ยมชม

146158
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
155
188
1127
118396
31119
47007
146158

Your IP: 54.144.24.41
2019-01-20

Asia Technological College

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

  

               อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย เป็นประธานเปิดงานเอเชียนิทัศน์ ครั้งที่ 14

ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปีนี้ภายในงานได้จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงและกิจกรรมออกร้านขายอาหารและขายสินค้าของนักศึกษา

สาขางานต่างๆ  รูปภาพเพิ่มเติม.....

  

               คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมทำบุญใส่บาตรพระเนื่องวันสถาปนาวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ครบรอบ 23 ปี

ในวัน พฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย  รูปภาพเพิ่มเติม.....

  

               อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร นำคณะอาจารย์เข้าร่วมรับรางวัลใน "วันครู" จากนายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัด

เชียงใหม่ ซึ่งคณะอาจารย์ของวิทยาลัย ได้รับรางวัลดังนี้ อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ รับ "รางวัลเกียรติยศวันครู",

อ.ธีระพงษ์ ณ เชียงใหม่ รับเกียรติบัตรรางวัลพฤหัสบดี, อ.ฐาณิญา ถาวร รับเกียรติบัตรครูดีเด่น เมื่อวันที่ 16 มกราคม  รูปภาพเพิ่มเติม.....

  

               อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย เป็นประธานเปิดงาน Christmas’s Day และได้กล่าว

อวยพรให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัยเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562 จัดโดยหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ ในกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการแสดงของ

นักศึกษาจากสาขางานต่าง ๆ และแจกของรางวัลมากมาย ณ ลานชั้น 2 อาคารอริยวิทย์ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561  รูปภาพเพิ่มเติม.....

  

               สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ร่วมบริการระบบเสียงเวทีกลาง บันทึกภาพนิ่งและวิดีโอ ในงานโครงการรณรงค์

พัฒนาการเด็ก เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจผู้พิการ ประจำปี 2561 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน

โอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา  รูปภาพเพิ่มเติม.....

  

               วันที่ 4 ธันวาคม 2561 อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียพร้อมผู้บริหาร และนักศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ร่วมสวดมนต์ไหว้พระและร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์/สามเณร 19 รูป จากวัดพระเชตุพน โรงเรียนพระพุทธ

ศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม  รูปภาพเพิ่มเติม.....

  

               อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย มอบเกียรติบัตรแสดงความยินแก่นักศึกษาที่ได้รับ

รางวัลการประกวดคำขวัญวันเอดส์โลก ประจำปี พ.ศ. 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในโครงการรณรงค์

และป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตำบลหนองหอย ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ นายคามิน ทับน้อย นักศึกษาสาขางานการโรงแรม ชั้นปีที่ 1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 นางสาวจริยา สายทอง นักศึกษาสาขางานการโรงแรม ชั้นปีที่ 1

  

               เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นายประสิทธิ์ บัวเดช ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหอย

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดขวัญวันเอดส์โลก ประจำปี พ.ศ. 2561 ในโครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์

ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตำบลหนองหอย ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ นายคามิน ทับน้อย นักศึกษาสาขางานการโรงแรม ชั้นปีที่ 1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวจริยา สายทอง นักศึกษาสาขางานการโรงแรม ชั้นปีที่ 1  รูปภาพเพิ่มเติม.....

  

               วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เนื่องในวันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 หรือวันเพ็ญเดือน12 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา

ร่วมไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ เพื่อเป็นศิริมงคลและตั้งสมาธิเริ่มต้นการเรียน  รูปภาพเพิ่มเติม.....

  

               อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียพร้อมผู้บริหาร และนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพฯ

ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

นำโดย อาจารย์อรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประธานกรรมการและคณะกรรมการ ในครั้งนี้  รูปภาพเพิ่มเติม.....

  

                  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย พร้อมคณะอาจารย์

และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ร่วมส่งมอบห้องสมุดใหม่ พร้อมหนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน ในโครงการ “ห้องสมุดนี้ พี่ให้น้อง

ปีที่ 12” ให้กับโรงเรียนบ้านแม่กอนใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงในระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

สนับสนุนโครงการโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย และบริษัท เดอเบล จำกัด เป็นโครงการดี ๆ เพื่อสังคม ร่วมด้วยช่วยกันระหว่างวิทยาลัย

เทคโนโลยีเอเชีย ร่วมกับ บริษัท เดอเบล จำกัด อย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้ทางวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณบริษัท เดอเบล จำกัด และผู้สนับสนุน

ทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณ , ร่วมบริจาคสิ่งของ ขนม หนังสือ สมุดและอุปกรณ์การเรียนการสอนทุกชนิด รวมทั้งคณาจารย์และ

นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ที่เสียสละเวลาทั้งแรงกายแรงใจ ทุ่มเทให้กับการสร้างห้องสมุดให้น้อง ๆ ในชุมชนที่ห่างไกล ได้มีห้องสมุด มีหนังสือ

ดีดี เพื่อพัฒนาความรู้ ส่งเยาวชนคนดีสู่สังคมไทย วิทยาลัยฯ ขอชื่นชมและขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้  รูปภาพเพิ่มเติม.....

  

               เมื่อวันที่ 3-5 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คณะอาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ร่วมกันปรับปรุงห้องสมุด ทาสี

ระบบไฟฟ้า ในโครงการ “ห้องสมุดนี้ พี่ให้น้อง ปีที่ 12” ให้กับโรงเรียนบ้านแม่กอนใน ตใทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ สนับสนุน

โครงการบริษัท เดอเบล จำกัด เป็นโครงการดี ๆ เพื่อสังคม  รูปภาพเพิ่มเติม.....

  

               อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ร่วมพิธีเปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ระดับอาชีวจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ประธานคณะกรรมการ

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประกวด และร่วมให้กำลังใจแก่นักศึกษาของวิทยาลัยฯที่เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์

ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา  รูปภาพเพิ่มเติม.....

  

                    เช้าวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เนื่องในวันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 11 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมไหว้พระสวดมนต์

นั่งสมาธิ เพื่อเป็นศิริมงคลและตั้งสมาธิเริ่มต้นการเรียน  รูปภาพเพิ่มเติม.....

  

               อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ร่วมแสดงความยินดีแก่อาจารย์ที่ได้รับรางวัลจากการ

ประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 11 โดยมีระดับดีเยี่ยม จำนวน 2 คน  ระดับดีมาก จำนวน 4 คน  ระดับผ่าน จำนวน 2 คน

รางวัล The Best Researce and Innovation Award 2018 จำนวน 2 คน

               1 อ.จันทร์เพ็ญ ยานนท์

               2. อ.ธีรพงษ์ ณ เชียงใหม่

  

               อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองและชี้แจงข้อมูล

เรื่องต่างๆ ให้ผู้ปกครองรับทราบ หลังจากนั้นพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับผลการเรียนจากภาคเรียนที่1/2561 ที่ผ่านมา สำหรับนักศึกษา

ปวช. 1-3 จะได้รับอุปกรณ์การเรียนฟรีฯ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561  รูปภาพเพิ่มเติม.....