img

ประวัติวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ตั้งอยู่เลขที่ 98/12 หมู่ 2 ถนนโพธาราม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ 16 ไร่ เศษ ประกอบด้วยอาคารโรจนารุณ อาคารแมททิวและอาคารสำนักงาน อาคารทุกหลังได้ทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยาลัยฯ มีห้องประชุมหลายขนาด ซึ่งสามารถบรรจุผู้เข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่ 20 ถึง 1500 คน และมีสนามวอลเลย์บอล สนามบาสเกตบอล รวมทั้งสนามฟุตซอล บรรยากาศภายในวิทยาลัยฯ เงียบสงบเหมาะแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง วิทยาลัยฯ ได้จัดอุปกรณ์การเรียนการสอนไว้อย่างครบครันและทันสมัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา มีเป้าหมาย คือนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา เป็นผู้ที่มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีระเบียบวินัยและพร้อมที่จะนำความรู้และทักษะวิชาชีพไปรับใช้สังคม ให้สมกับปรัชญาของวิทยาลัยฯ คือ "คุณธรรมเด่นเน้นวิชาการ เชียวชาญทักษะ" และคำขวัญของวิทยาลัยฯ คือ "LEARN TO SERVE"

ข่าวสาร กิจกรรม

      
 • กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

  วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิ.ย.นี้.

  รูปภาพเพิ่มเติม >>>

 • กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จัดถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิ.ย.นี้ โดยมีนางคนึงนิจ พรมเนตร ผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนคณะผู้บรืหาร ครู อาจารย์ นักเรียนนักศึกษา กล่าวถวายพระพรชัยมงคล.

  รูปภาพเพิ่มเติม >>>

 • โครงการค่ายคุณธรรม

  โครงการค่ายคุณธรรม นักศึกษาระดับ ปวช.1 ณ วัดอุโมงค์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นำโดยท่านผู้อำนวยการ นางคนึงนิจ พรหมเนตร ประธานจัดกิจกรรมกล่าวเปิดงาน 30 พ.ค. 2562.

  รูปภาพเพิ่มเติม >>>

 • ลงทะเบียนชมรมออนไลน์

  วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา เปิดระบบลงทะเบียนชมรมออนไลน์ ให้นักเรียนนักศึกษา ได้มาลงทะเบียนชมรมกัน.

  รูปภาพเพิ่มเติม >>>

 • พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

  วันที่ 27 พ.ค. 62 ดร.วัชระ ตันตรานนท์ มาเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ให้โอวาท และแนวคิดในการศึกษาเพื่อนำไปพัฒนาและประกอบอาชีพ จากนั้น นางคนึงนิจ พรหมเนตร ผู้อำนวยการ ได้พูดถึงแนวทางในการพัฒนานักเรียนนักศึกษาใหม่ ว่าจะมีคุณสมบัติอย่างไรตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในรั้ว LCC.

  รูปภาพเพิ่มเติม >>>

 • วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1/2562

  การเคารพธงชาติวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 บรรยากาศเต็มไปด้วยความยินดีที่ได้พบกับครูที่ปรึกษาและเพื่อน ๆ ที่มาจากสถาบันเดียวกันและต่างสถาบัน.

  รูปภาพเพิ่มเติม >>>

สมัครเรียน

สารจากผู้บริหาร

 • ...........................................................................................................................................

  ดร.วัชระ ตันตรานนท์


  ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัย

 • ...........................................................................................................................................

  ผอ.คนึงนิจ พรหมเนตร


  ผู้อำนวยการ

 • ...........................................................................................................................................

  อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร


  รองผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส

ผู้บริหารและบุคลากร

 • chef img

  ดร.วัชระ ตันตรานนท์

  ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัย
 • chef img

  อ.กุลวดี เกียรติไชยากร

  ผู้รับใบอนุญาต
 • chef img

  ผอ.คนึงนิจ พรหมเนตร

  ผู้อำนวยการ
 • chef img

  อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร

  รองผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
 • chef img

  อ.ทิพย์วรรณ พิบูลนันท์

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
 • chef img

  อ.นารี วังโสภา

  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 • chef img

  อ.พวงพลอย ขันเลข

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
 • chef img

  อ.สุเทพ แก้วจรัญ

  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

เกี่ยวกับเรา

           

                      

                         

ติดต่อวิทยาลัย

LCC. รับนักเรียนที่จบ ม.3 เข้าเรียนระดับ ปวช. รับนักเรียนที่จบ ม.6 หรือ ปวช.3 เข้าเรียนระดับ ปวส. เปิดสอนสาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาการโรงแรม สาขาการท่องเที่ยว สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาธุรกิจค้าปลีก และสาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์.

(053) 210 057-8

98/12 หมู่2 ถ.โพธาราม (เจ็ดยอด) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 - 16.00 น.