วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย อัตลักษณ์ : วินัย ปัญญา ทักษะ ;;; เอกลักษณ์ : มีจิตสาธารณะ
 
ดร.วัชระ ตันตรานนท์
นางสาววิไลรัตน์ เกียรติไชยากร
ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
นายนิติ วานิชสมบัติ
รองผู้อำนวยฝ่ายกิจการพิเศษ
นางภัชณิชา พุทธปวน
รองผู้อำนวยฝ่ายวิชาการ
 
วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560         
 
      รายการสรุปข่าวประจำเดือน click
      


เปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2...[ 2017-08-23 ]

ส่งมอบห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง โครงการ...[ 2017-08-23 ]

"มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2559" ...[ 2017-08-23 ]

มอบบริจาคห่วงโลหะและกล่องนม...[ 2017-08-23 ]