วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย อัตลักษณ์ : วินัย ปัญญา ทักษะ ;;; เอกลักษณ์ : มีจิตสาธารณะ
 
ดร.วัชระ ตันตรานนท์
นางสาววิไลรัตน์ เกียรติไชยากร
ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
 
วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560         

      การเข้าใช้งาน
1. ให้ใส่ username และ password ที่สำหรับเข้าระบบ Internet
2. ให้เลือกที่ Setting จะมีหน้าให้ใส่ new password และ retry-new password
3. เมื่อใส่ password เสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม save ทุกครั้ง

 

เข้าสู่ระบบ | Enter system
คลิก | click


Asia Technological college : วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
128 หมู่ 5 ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทร.053-140244 ถึง 45 , 053-801889 ถึง 92 โทรสาร.053-140246