พิธีถวายพระพรชัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ
ผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย พร้อมใจจัดพิธีถวายพระพรชัย เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ ๒๘ กรกฎาคม เมือวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย 
Click for ZOOM pictures