ร่วมกันทำความสะอาด
อาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดโดยรอบบริเวณวิทยาลัยฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
Click for ZOOM pictures