"Asia Coofee" กาแฟสดเปิดแล้วครับ
อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาในสาขางานการโรงแรมและสายบริหารธุรกิจ ร่วมพิธีเปิดร้าน " Asia Coofee " เปิดขายกาแฟสด กาแฟโบราณ ชาสมุนไพรและเบเกอรี่ เพื่อเป็นศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาของสาขางานการโรงแรม เป็นสาขาแรก ตามนโยบายส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ส่งเสริมการทำธุรกิจในสถานศึกษาเป็น One product One College ของ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อฝึกนักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ ปฏิบัติการเป็นผู้ประกอบการ และเมื่อจบการศึกษาแล้ว ออกไปเปิดธุรกิจของตัวเองได้ จึงขอเชิญชวนทุกคนร่วมสนับสนุนร้าน "Asia Coofee" ร้านเปิดบริการทุกวันครับ
Click for ZOOM pictures