ประชุมเตรียมงานวันแม่ 12 สิงหา
เช้าวันนี้ 7 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยฯ โดยอ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ ได้เรียนเชิญผุ้แทนคุณแม่ จากสาขางานต่าง ๆ เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม "งานวันแม่" ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่อริยวิทย์
Click for ZOOM pictures