ส่งมอบห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง โครงการดี ๆ จากพี่ ๆ เทคโนเอเชีย
อ.ภัชณิชา พุทธปวน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะอาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ร่วมส่งมอบห้องสมุดใหม่ พร้อมหนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน ในโครงการ "ห้องสมุดนี้ พี่ให้น้อง ปีที่ 11" ให้กับโรงเรียนแม่แฮใต้ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้ดำเนินการสร้างในระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา สนับสนุนโครงการโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย และกระทิงแดง ครับ

 

 

Click for ZOOM pictures