ไหว้พระ วันพระ ตั้งสมาธิ
เช้าวันนี้ 29 สิงหาคม 2560 เนื่องในวันพระ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ เพื่อเป็นศิริมงคลและตั้งสมาธิเริ่มต้นการเรียนในวันนี้
Click for ZOOM pictures