ผลงานวิจัยผ่านเกณฑ์ของคุรุสภา
อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรจากคุรุสภา ให้กับคณาจารย์ 6 ท่าน ที่ผลงานวิจัยผ่านเกณฑ์และสามารถเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2560 ดังนี้ 1.อ.ธีรพงษ์ ณ เชียงใหม่ 2.อ.โกศล ศรีสุพรรณ 3.อ.นัยนา ชื่นชม 4.อ.พรเทพ ทรงรุ่งเรือง 5.อ.สมพร กรพนานนท์ 6.อ.ฐาณิญา ถาวร มอบเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560
Click for ZOOM pictures