ส่งมอบดอกดารารัตน์
อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ ผู้บริหารและตัวแทนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ส่งมอบดอกดารารัตน์ ร่วมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รับมอบ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
Click for ZOOM pictures