มอบทุนงานวันตำรวจ
วันที่ 17 ตุลาคม 2560 อ.นิติ วานิชสมบัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นผู้แทนของวิทยาลัยฯ ร่วมงาน วันตำรวจ ณ สถานีตำรวจภูธร แม่ปิง เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับ นายวชิระ มากเขียนไป นักศึกษาสาขางานยานยนต์ ระดับ ปวส. บุตรดาบตำรวจวิเชียร มากเขียนไป
Click for ZOOM pictures