พิธีวางพวงมาลา 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
ผู้บริหาร คณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ร่วมพิธีวางพวงมาลา 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
Click for ZOOM pictures