ประดิษฐ์กระทงใบตอง
ตัวแทนนักศึกษาทุกสาขางานและทุกชั้นปี ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยช่วยกันประดิษฐ์กระทงใบตอง ในหัวข้อ “กระทงเทิดพระเกียรติในหลวง” ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง และเพื่อน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.40 – 15.00 น.
Click for ZOOM pictures