ร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียวประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาและอาจารย์สาขางานช่างไฟฟ้ากำลัง ได้เข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียวประจำปี 2560 ของมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมกับ กลุ่ม ปตท. และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยพระบรม ราชูปถัมภ์
Click for ZOOM pictures