โครงการนักศึกษาจิตอาสาช่วยงานและฝึกงานในมูลนิธิไท่หลินเทิดคุณธรรม
           เป็นมูลนิธิส่งเสริมด้านการศึกษาธรรมะและเปิดสอนการสนทนาภาษาจีน มีความประสงค์รับนักศึกษา

จิตอาสาช่วยงานมูลนิธิไท่หลิน อาทิเช่น งานบัญชี งานห้องสมุด ห้องเด็กเล็ก งานโภชนาและกิจกรรมต่างๆ

ทุกวันจะได้ทานอาหาเจฟรี  ติดต่อสมัครได้ที่ 053-334928 , 084-6874459