มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559
           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ
เส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์  เข้้าศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีประจำปีการศึกษา 2559
สามารถดูรายละเอียดหรือสอบถามได้ที่ 07-7727- 8851 ในเวลาราชการเท่านั้น
รับสมัครทางออนไลน์   http://entrance.surat.psu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้-12 พฤศจิกายน2558 (ถึงเวลา24.00น.)