โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครพนักงาน วุฒิปริญญาตรี (สำหรับศิษย์เก่าเทคโนเอเชีย)
           โรงพยาบาลนครพิงค์ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ดังนี้

1. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งบรรณารักษ์  จำนวน  1 อัตรา

2. ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการ  จำนวน 2 อัตรา

3. ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยง  จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติรับวุฒิปริญญาตรี (สำหรับศิษย์เก่าที่สนใจเข้าทำงาน)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  โทรศัพท์/โทรสาร 053-999200 ต่อ3314