มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก(วิทยาเขตจักรพงภูวนารถ)
           รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ(โควตา) ปีการศึกษา 2559


นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์  หรือดูรายละเอียดคณะและสาขาที่เปิดรับได้ที่่ เว๊ปไซต์

www.cpc.ac.th  โทร 0-2692-2360-4 ต่อ828-829

นักศึกษาต้องดำเนินการสมัครและดูรายละเอียดทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัยฯเท่านั้น ลงทะเบียนได้ไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคม 2558

แจ้งข้อมูลโดยงานแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพเทคโนเอเชีย