มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559
           ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 ประเภทรับตรง 

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ทางเว็ปไซต์  www.admission.kmutnb.ac.th

โทร 02-5552000 ต่อ1626 ,1627     นักศึกษาดูรายละเอียดและสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง