เข้าสู่ระบบโดยเจ้าหน้าที่
  • » ขั้นตอนการขอใบประกอบวิชาชีพ
  • » รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบรุ่น19
  • » ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานรุ่นที่ 1 - 16 ให้มารับวุฒิบัตรตัวจริงได้ที่ห้องพักครูไฟฟ้า ชั้น 4 อาคารวิทยวัฒ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
  • » ผู้ผ่านการทดสอบฯให้มารับคำสั่งประกาศ ได้ที่ห้องพักครูไฟฟ้าชั้น 4 อาคารวิทยวัฒน์ วิทยาเทคโนโลยีเอเชีย เพื่อใช้เป็นเอกสารยื่นขอใบรับรองความรู้ความสามารถ แทนใบวุฒิบัตรผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำโดยจะแจ้งให้มารับภายหลัง