^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ยินดีต้อนรับ

ทุกท่าน เข้าสู่

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

นักศึกษารางวัลพระราชทาน 7 ปี ต่อเนื่อง

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย

Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร

ดร.วัชระ ตันตรานนท์

ผู้รับใบอนุญาต

-----------------------------------------

อ.วิไลรัตน์  เกียรติไชยากร

ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ

-----------------------------------------

อ.ภัชณิชา  พุทธปวน

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

-----------------------------------------

อ.นิติ วานิชสมบัติ

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

------------------------------------------

อ.สุพรรณ อินปั๋นแก้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา

ระบบคีย์เกรดออนไลน์

ปฏิทินวิชาการ

October 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

ธนาคารกรุงไทย

 

ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด

ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

 

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

 

เทศบาลตำบลหนองหอย

สถิติผู้เยี่ยมชม

058852
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
51
246
672
56652
45589
5097
58852

Your IP: 54.80.188.87
2018-10-20

Asia Technological College

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

  

               (5 ต.ค. 2561) นักศึกษาสาขาธุรกิจค้าปลีกชั้นปีที่4 ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานครฯเพื่อฝึกประสบการณ์การทำงานในร้าน 7-11

เป็นระยะเวลา 1 ปีเต็ม ทางวิทยาลัยฯให้นักศึกษาเดินทางถึงอย่างปลอดภัยและเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาให้เยอะๆนะครับ

  

               วิทยาลัยฯ จัดการแข่งขันกีฬาสี Sport's day ประจำปีการศึกษา 2561 โดยเรียนเชิญ คุณบงกช เบ็ญมาตร์ ปลัดเทศบาลตำบล

หนองหอยเป็น ประธานในพิธีฯ รวมทั้งคณะผู้บริหารจากโรงเรียนในเครือ คือ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ นำโดย นายวรทัศน์ บุญโคตร

ผู้อำนวยการฯ, นางสาวกุลวดี เกียรติไชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ ช้างคลาน และ นางคนึงนิจ พรหมเนตร ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและปฐมนิเทศนักศึกษาธุรกิจค้าปลีก ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561 ก่อนฝึก

วิชาชีพโดยมีนางสาววิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่จะต้องเดินทาง

ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในร้าน 7-11 กรุงเทพมหานคร เป็นระยะเวลา 1 ปี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               ประเพณีสิบสองเป็งล้านนา เป็นประเพณีทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษอันได้แก่ บิดามารดา ปู่ย่า ตายาย ญาติพี่น้อง

ที่ล่วงลับไปแล้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย จึงจัดกิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ รักษาศีล ให้กับบุคลากรและนักศึกษา ในวันที่ 24 กันยายน

2561 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10) เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีล้านนาดังกล่าว  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               อ.ธีรพงษ์ ณ เชียงใหม่ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวด “การพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมระดับประเทศ (Fab Lab Thailand)

ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2561 ณ บ้านวิทอุทยานวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ จ.ปทุมธานี  

  

               อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนดีเด่น ประจำปีการ

ศึกษา 2561 ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ นายวรกานต์ เวธน์วรวิช นักเรียนดีเด่น ระดับ ปวช. จากสาขางานการโรงแรม และ

นางสาวมาริษา สามสิบวงค์ นักเรียนดีเด่น ระดับ ปวส. จากสาขางานสารสนเทศ ซึ่งได้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น จาก นายธวัช

ชัย ไชยกันย์ ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาเอกชน เป็นประธานฯ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคน เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 ณ

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการนักองค์การวิชาชีพ

ในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน

2561 ที่ผ่านมา และร่วมให้กำลังใจนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันมารยาทไทย การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย และการแข่งขันทักษะการ

ผสมเครื่องดื่ม (Bartender) ประเภท Classic Bartender  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               อ.ภัชณิชา พุทธปวน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การติดตั้งและใช้งานโซล่าเซลล์"

โดยได้เชิญวิทยากรจาก วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ให้แก่นักศึกษาสาขาไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนา

องค์ความรู้ด้วยด้านการอนุรักษ์พลังงานและนำไปใช้งานได้จริง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               อ.นิติ วานิชสมบัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดการอบรมเทคโนโลยียามาฮ่าและการบริการหัวฉีดยามาฮ่า

โดยเชิญวิทยากรจากบริษัทไทยยามาฮ่าประเทศไทยจำกัด เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ ห้องเรียนยามาฮ่า วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย

  

               ขอแสดงความยินดีกับ นายพระคร เงินเทศ นักศึกษาสาขางานไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวส. 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ได้รับรางวัล

เยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2561 ในงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 โดยเข้ารับเกียรติบัตร

จาก นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 ผ่านมา ณ เวทีลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

  

               เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ร่วมกับ โรงพยาบาลเทพปัญญา2 ได้จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัด

ใหญ่ 4 สายพันธุ์ให้แก่บุคลากรของวิทยาลัยฯ

  

               วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

จาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ ๕ "เบญจมดิเรกคุนาภรณ์" นายโฆษิต นุชวณิชกุล

๒. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ ๔ "จตุตถดิเรกคุณาภรณ์" นางรัชญา พันสุภะ, นายศิริรัตน์ โอษฐสัตย์ และนางสุกัญญา เทอดเทียนวงษ์

  

               ดร.วัชระ ตันตรานนท์ ท่านผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ อาจารย์ทรัพย์ศิริ จรรยาศิริ

(อ.เจี๊ยบ) อาจารย์ประจำสาขางานธุรกิจค้าปลีก ที่เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 และในการนี้คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร

และนักศึกษาทั้งศิษย์เก่า-ปัจจุบัน ได้ร่วมไว้อาลัยและส่งอาจารย์ทรัพย์ศิริเป็นครั้งสุดท้าย ณ สุสานวัดป่าแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่า-ปัจจุบัน ร่วมไว้อาลัยและฟังอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ อาจารย์ทรัพย์ศิริ จรรยาศิริ

(อ.เจี๊ยบ) อาจารย์ประจำสาขางานธุรกิจค้าปลีก ณ วัดป่าแดง ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยกําหนดพิธีการ

ฌาปนกิจ ในวันเสาร์ ที่ 1 กันยายน 2561 ณ สุสานวัดป่าแดง  อ่านเพิ่มเติม.....

  

     1.การประกวดเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ 
       ชนะเลิศ ชื่อชุด “BC 4” ได้แก่ นส.สุภาพิชญ์ ปาลี และนายณัฐพงษ์ ยะอูป สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 4

     2.การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ “ ยิงปืนวอร์เทกซ์ “ 
       ชนะเลิศ ชื่อทีม กัน กัน (ต์) ได้แก่ นส.มอน ลุงจาม และ นส.วรัญญา ใจคำ สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2

     3.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
       รางวัล ชนะเลิศ ชื่อโครงการ “ปลูกผักออแกนิค” ได้แก่ นส.ณัฎฐา สุยะมัน และทีมสาขา ธุรกิจค้าปลีก ชั้นปีที่ 4

     4.การประกวดสิ่งประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือใช้ 
       รางวัล ชนะเลิศ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ “โคมไฟ" ได้แก่ นส.นฤมล ลุงวิ สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1     อ่านเพิ่มเติม.....

  

            วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียขอแสดงความยินดีกับคณะอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน

ต้นแบบคนดีเชียงใหม่ ประจำปี 2561  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               วันที่ 27 สิงหาคม 2561 อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย มอบเกียรติบัตรแสดงความ

ยินดีแก่อาจารย์และนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการ "เทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน" ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ เทศบาลหนองป่าครั่ง โดยทาง

วิทยาลัยได้นำอาจารย์และนักศึกษาออกบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้แก่ชาวชุนร่วมกับทางเทศบาลหนองป่าครั่ง  .....

  

               อาจารย์ศิริรัตน์ โอษฐสัตย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่ พร้อมคณะอาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย

ร่วมส่งมอบห้องสมุดใหม่ พร้อมหนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน ในโครงการ “ห้องสมุดนี้ พี่ให้น้อง ปีที่ 12” ให้กับโรงเรียนยางแก้ว อ.อมก๋อย

จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้ดำเนินการสร้างในระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2561  สนับสนุนโครงการโดยบริษัท เดอเบล จำกัด  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               อ.สุพรรณ อินปั๋นแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.โกศล ศรีสุพรรณ อาจารย์ฝ่ายพัฒนาวินัย ได้นำตัวแทนนักศึกษาเข้า

ร่วมฟังการบรรยายธรรมะในการดำเนินชีวิตให้มีความสุข โดย พระสุวรรณเมธี (แสวง ปัญญาปโชโต ป.ธ.๗) นักเทศน์ในแบบนักพากย์ร้อยเสียง

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ในโครงการ “เสริมสร้างคุณธรรม น้อมนำความสุข” ประจำปี 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบล

หนองหอย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย นำนักศึกษาสาขางานธุรกิจค้าปลีก ชั้น ปวช.2/2

ศึกษาดูงานบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า RDC ลำพูน  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               อาจารย์วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ เข้าร่วมสัมมนาโครงการยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา

ระบบทวิภาคี สำหรับผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 ณ ไอธารา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวจัด

โดยบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) 

  

                วันที่ 22 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย นำนักศึกษาสาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น ปวช.2 ศึกษาดูงาน

ณ Chiang mai Grandview Hotel  อ่านเพิ่มเติม.....

  

      ตัวแทนผู้บริหารและบุคลากร สถานศึกษาในเครือวีกรุ๊ป
 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่
 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

     ร่วมบันทึกข้อตกลงสวัสดิการเพื่อการศึกษากับทางบริษัทเชียงใหม่ภูคำ (๓) จำกัด โรงแรมคุ้มภูคำ ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561

  

          วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2561 โดยในงาน

ดังกล่าวมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาผู้ประสบอุทกภัย กิจกรรมการสาธิต

การทดลองทางวิทยาศาตร์ กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงการประกวดชุดเครื่องแต่งกายจากวัสดุรีไซเคิล  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ ให้โอวาทแก่คณะครูและนักศึกษาที่เข้าร่วม "โครงการห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง ปี12"

ซึ่งนักศึกษาและคณะครูเดินทางในวันที่ 21-23 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านยางแก้ว อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานศึกษาธิการ เขต 1 ในการตรวจเตรียมความพร้อมศูนย์การเรียน

รู้ เพื่ออาชีพในสถานศึกษา ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียเปิดสอน 8 หลักสูตร  อ่านเพิ่มเติม.....

  

    ตัวแทนผู้บริหารและบุคลากร สถานศึกษาในเครือวีกรุ๊ปได้แก่

โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่
โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย

   ร่วมบันทึกข้อตกลงสวัสดิการเพื่อการศึกษากับทางสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561

  

               วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียขอขอบคุณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จํากัด,

กวงเฮงเส็ง โรงกลึง อู่ซ่อมรถยนต์ และเทศบาลตำบลหนองหอยที่มอบสิ่งของและเงินสนับสนุนเพื่อดำเนินการ "โครงการห้องสมุดพี่ให้น้อง

ปี12" ทางวิทยาลัยฯจะเดินทางระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้างยางแก้ว อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               เทศบาลตำบลหนองหอย ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย จัดโครงการอบรม "รณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด To be number

one" ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจภูธรแม่ปิง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียจัดโครงการ "ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 86 พรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9" โดยทางวิทยาลัยฯได้ร่วมกันปลูกป่า ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ท่าช้างและ

ป่าแม่ขนิน บ้านท่าไม้ลุง ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               วันที่ 10 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 จัดและกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2561  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               ขอแสดงความยินดีกับผลงาน ตู้แดง 2018 ของนักศึกษาสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ และ ผลงาน แผ่นประคบร้อนไฟฟ้า ของ

นักศึกษาสาขางานไฟฟ้ากำลัง ที่ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ของการประกวดนวัตกรรมสีเขียว Youth Greenovation Award 2018 ของกลุ่ม

ปตท. ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ร่วมพิธีทำบุญทางพุทธศาสนาและถวายเทียนพรรษาพร้อม

เครื่องปัจจัยไทยทาน และฝึกนั่งสมาธิ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยสาขางานไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ ถวาย ณ วัดบ่อน้ำทิพย์,

สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ถวาย ณ วัดเมืองก๋าย, สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและธุรกิจค้าปลีก ถวาย ณ วัดสันป่าเลียง, สาขางานยาน

ยนต์ ถวาย ณ วัดเสาหิน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               ผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย พร้อมใจจัดพิธีถวายพระพรชัย เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ ๒๘ กรกฎาคม เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียได้นำนักศึกษา

เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ จัดโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูนโดยทาง ร่วมกับ

ยุวพุทธิกสมาคมเชียงใหม่ ณ พุทธสถานเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดวัด ณ วัดแสนเมืองมาหลวง (วัดหัวข่วง)

ตามกิจกรรมจิตอาสา “ทำความดี ด้วยหัวใจ” ถวายในหลวงรัชกาลที่ 10  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะเอกชน แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 16 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดวัด สถานที่สำคัญต่างๆ ของ จ.เชียงใหม่

ตามกิจกรรมจิตอาสา “ทำความดี ด้วยหัวใจ” ถวายในหลวงรัชกาลที่  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย เป็นประธานเปิดพิธีอบรมการผสมเครื่องดื่มในหัวข้อ

"Types of Mix" โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก คุณจิรายุส นิรันดร์สวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่

ให้แก่นักศึกษาสาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย แสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดอ่าน

ฟัง เสียง ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โครงการ "ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" ได้แก่ 1. นางสาวมาริษา สามสิบวงค์

2.นางสาวอยู่ จองโหย่ง 3. นายสมบูรณ์ พานจันทร์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               คณะผู้บริหาร คณาจารย์และตัวแทนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย เข้าบันทึกเทปถวายพระพรชัย เนื่องในวโรกาสวันพระราช

สมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม โดย นางสาวมาริษา สามสิบวงค์ นักศึกษาสาขางาน

สารสนเทศ เป็นผู้อ่านคำกล่าวอาเศียรวาท ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย NBT จังหวัดเชียงใหม่ อ่านเพิ่มเติม.....