^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ยินดีต้อนรับ

ทุกท่าน เข้าสู่

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

นักศึกษารางวัลพระราชทาน 7 ปี ต่อเนื่อง

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย

Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร

ดร.วัชระ ตันตรานนท์

ผู้รับใบอนุญาต

-----------------------------------------

อ.วิไลรัตน์  เกียรติไชยากร

ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ

-----------------------------------------

อ.ภัชณิชา  พุทธปวน

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

-----------------------------------------

อ.นิติ วานิชสมบัติ

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

------------------------------------------

อ.สุพรรณ อินปั๋นแก้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา

ระบบคีย์เกรดออนไลน์

ปฏิทินวิชาการ

March 2019
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

ธนาคารกรุงไทย

 

ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด

ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

 

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

 

เทศบาลตำบลหนองหอย

สถิติผู้เยี่ยมชม

193017
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1837
2664
37286
154129
38893
4247
193017

Your IP: 107.23.176.162
2019-03-18

รางวัลระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2560

                    นางสาวศิริรัตน์ ไชยเหล็ก นักศึกษาสาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว ระดับ ปวช. ได้รับรางวัลชมเชยจากการประเมินเพื่อรับรางวัลนักศึกษาพระราชทานฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย

 

     

       รางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560   วิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับนายสัญญลักษณ์ ยี่เมา นักศึกษาสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ได้รับเกียรติบัตรจาก นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560

 

     

        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะฝีมือช่างยนต์ Hino ผู้บริหารวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายศิวกร กรแก้ว และ นายวิชานาถ วังแง่ นักศึกษาสาขางานยานยนต์ ปวส. และอาจารย์       อ.ภาคภูมิ ริมประสงค์ ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะฝีมือช่างยนต์ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด และได้รับรางวัลรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด สาขาเชียงใหม่

 

       นักศึกษารับกิตติบัตรยกย่องว่ามีความประพฤติดี เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ทางยุวพุทธิกสมาคมเชียงใหม่ ได้จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ ในโอกาสนี้   นายสัญลักษณ์ ยี่เมา นักศึกษาสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส.2    ได้รับกิตติบัตรคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเข้ารับกิตติบัตรฯ จาก นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ พุทธสถานเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560

 

     

        เยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560  ขอแสดงความยินดีกับ นายสัญญลักษณ์ ยี่เมา นักศึกษาสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. 2 ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ สาขาการศึกษาและวิชาการ ประจำปีพุทธศักราช 2560 ในงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 "เยาวชนรวมใจภักดิ์ สืบสานปณิธาณของพ่อ ใต้ร่มพระบารมี หยดน้ำองค์ภูมี ชุบแผ่นดิน"  โดยเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560

 

              นักศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2560 สมาคมโรงเรียนเอกชน จ.เชียงใหม่     วิทยาลัยฯ  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560   สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ คือ นางสาวศิริรัตน์ ไชยเหล็ก นักศึกษาดีเด่น ระดับ ปวช. สาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว และนายสัญญลักษณ์ ยี่เมา นักศึกษาดีเด่น ระดับ ปวส. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ได้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 จาก นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

 

     

             ครูดีเด่นงานวันครู ประจำปี 2560  เนื่องในวันครู วันที่ 16 มกราคม 2561 อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ ได้นำคณะครูเข้าร่วมงานวันครู โดย นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ ในโอกาสนี้ วิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ 2 ท่าน ที่ได้รับรางวัล"เกียรติยศวันครู พ.ศ.2561" คือ อาจารย์สุพรรณี หมุดคำ หัวหน้าพาณิชยการและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ รางวัลครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 คือ อาจารย์มยุรี วงค์ฝั้น รักษาการหัวหน้าสาขาการโรงแรมฯ ซึ่งได้เข้ารับรางวัลในงานวันครู

 

           รางวัลเหรียญเงิน ขอแสดงความยินดีกับ นายวโรดม รามสูตร นักศึกษาสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 3 ที่ได้รับเหรียญเงินจากการแข่งขันทักษะการเข้าสาย LAN (UPT) เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560

 

รางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน และต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2560  

                  อาจารย์และนักศึกษาที่ได้รางวัล โครงการ “ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน และต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2560” จัดโดย ศูนย์ประสานงานโครงการคนดีศรีเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้

  • รางวัล “คนต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน” ประจำปี 2560 อ.ภัชณิชา พุทธปวน
  • รางวัล “คนต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่” ประจำปี 2560 อ.สุพรรณี หมุดคำ/ อ.โชติพัฒน์ องอาจ/ อ.มยุรี วงค์ฝั้น/ อ.ภาคภูมิ ริมประสงค์/ อ.จันทร์เพ็ญ ยานนท์/ อ.วชิราภรณ์ บุญเพชร/ อ.วิไลกุล ปัญญาพรหม/ อ.พัชรินทร์ ทันตสุวรรณ/ อ.อรุณโรจน์ แสงสีสด/ อ.พจนันท์ ณ เชียงใหม่
  • รางวัล “ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ (นักศึกษา)” ประจำปี 2560 นายชลิต รุ้งตะวันทอง/ นายจักรพันธ์ คล้อยคล้าย/ นายภงค์พรหม ศรีมันตะ/ นายพรชัย ปัญญานวล และนางสาววนิดา ทองคำ และในงานดังกล่าว ได้มีการประกวดนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ หรือต้นแบบ (Prototype) โครงการ “รวมพลังเทคโนโลยี 4.0” โดยนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลดังนี้

ประเภทกลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ ผลงาน การพัฒนาเกมส์ RPG Maker ของ นายสิริวัฒน์ ไทยกรณ์ และนายภงค์พรหม ศรีมันตะ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ ผลงาน การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา สุขศึกษา ของ นางสาวกุลนิษฐ์ พรหมรุ่ง และ นางสาวสุพัตรา นางวงค์
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ ผลงาน การพัฒนาบทเรียนออนไลน์รายวิชาการเกษตร ของ นางสาวชฎาพร คำยอย และนางสาววิชุตา หรั่งเมือง

ประเภทกลุ่มสาขาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รางวัลทุนการศึกษาสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์ 500 บาท จำนวน 2 ทีม ได้แก่

  • ผลงาน กล่องแดง 2018 ของ นายสัญญลักษณ์ ยี่เมา และ นายชลิต รุ้งตะวันทอง จากสาขางานอิเล็กทรอนิกส์
  • ผลงาน เสื้ออุ่นถังแก๊ส ของ นางสาวยลรดี ธานินธีรภาพ และนายเอกลักษณ์ ปวนบุญนำ จากสาขางานไฟฟ้ากำลัง

ประเภทกลุ่มสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคโลหะ รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่

  • ผลงาน เครื่องจักตอกสำหรับผู้พิการ ของ นายสมศักดิ์ อาก่า นายวิชานาถ วังแง่ นายศิวกร กาญจนารุ่งโรจน์ และ นายสุทัศน์ เจริญสุข จากสาขางานยานยนต์