ดร.วัชระ ตันตรานนท์
นางสาววิไลรัตน์ เกียรติไชยากร
ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
 
วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560         
  

Asia Technological college : วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
128 หมู่ 5 ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทร.053-140244 ถึง 45 , 053-801889 ถึง 92 โทรสาร.053-140246